Petropol A.Ş. olarak arıtma ve bertaraf ihtiyacını azaltacak ve kaynakların etkin kullanımını

sağlayacak teknolojiler geliştirerek çevre üzerinde olumsuz etki doğuracak kirleticileri

bertaraf etmek ve atıkların kaynakta minimize edilmesini sağlamak ve bu vizyon

doğrultusunda aşağıdaki ilkeleri benimsemekteyiz.

  •  Sektörümüz için çevre ile ilgili oluşturulan tüm yasal mevzuat ve diğer yükümlülüklere
    uymak
  •  Çevreye duyarlı yatırımlar gerçekleştirmek
  •  Sürdürülebilir kalkınma ilkesini destekleyecek faaliyetlerde bulunmak
  •  Acil durum ve çevresel risk yönetimini en gelişmiş seviyede sağlamak
  •  Sürekli iyileştirme prensibi çerçevesinde çevre yönetim kültürünü geliştirmek

Tüm çalışanlarımızla birlikte bu politikanın gerekliliklerini ve çevresel sorumluluklarımızı

yerine getirmek için çalışmalarımıza ve yatırımlarımıza sürekli devam edeceğimizi taahhüt

etmekteyiz.

Comments are closed.