Petropol A.Ş. olarak üst yönetim de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarımızda iş sağlığı ve güvenliği konularında gereken bilinç ve kültürün oluşturulması hedefi ve tüm iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenebilir olduğu inancı ile hareket etmekteyiz. Bu anlayışla çalışmalarımıza yön veriyor, kendimizi sürekli iyileştiriyor ve aşağıdaki ilkelere göre hareket ediyoruz.

  • Çalışmaların sürekliliği adına OHSAS 18001 yönetim sisteminin şartlarını sağlayan İSG Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmek
  • Tüm faaliyetlerimizde İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal düzenlemelere uymak
  • İşletmelerimizde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek etkenleri önceden tespit etmek ve ortadan kaldırmak
  • İSG yönetim sisteminin performansını ölçmek ve performansı arttırmak adına çalışmalar yapmak
  • İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda teknolojik gelişmeleri takip etmek ve yatırımlarımızı ona göre yönlendirmek
  • Tüm süreçlerimize çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin katılımını sağlamak

Bu doğrultuda işletmelerimizde sağlıklı bir çalışma ortamının sağlanması adına

çalışmalarımıza sürekli devam edeceğimizi taahhüt etmekteyiz.

Comments are closed.